Επιστροφές προϊόντων

Τα προϊόντα που αποστέλλονται ελέγχονται πριν παραδοθούν στις εταιρείες μεταφορών, από την εταιρεία μας και από τους μεταφορείς.

Για αποφυγή ταλαιπωρίας συνιστούμε να προσέχετε κατά τη στιγμή παράδοσης της παραγγελίας σας την κατάσταση του προϊόντος και το άθικτο της συσκευασίας του, προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν εμφανή ελαττώματα, όπως εσφαλμένη αποστολή προϊόντος, σπασμένο προϊόν, ελλιπή εξαρτήματα, κλπ.

Επιστροφές προϊόντων τα οποία έχουν πωληθεί μέσω της ιστοσελίδας μας προβλέπονται στις παρακάτω περιπτώσεις:

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Νόμο περί Προστασίας Καταναλωτών, ο πελάτης έχει δικαίωμα να υπαναχωρήσει αναιτιολογήτως και να επιστρέψει το προϊόν εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής αυτού. Το προϊόν πρέπει να βρίσκεται στην αρχική του κατάσταση, να μην έχει χρησιμοποιηθεί, η συσκευασία του να είναι άθικτη και να περιλαμβάνει το αρχικό περιεχόμενο. Στην περίπτωση αυτή, τα έξοδα επιστροφής βαρύνουν τον πελάτη. 

Στην περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος, ως προς τη λειτουργία του (DOA), ο πελάτης έχει δικαίωμα υπαναχώρησης με επιστροφή χρημάτων ή αντικατάσταση του ελαττωματικού προϊόντος με νέο ή αντικατάσταση του με άλλο μοντέλο της αρεσκείας του σε αντίστοιχη τιμή (για τυχόν διαφορές τιμών είναι απαραίτητη η επικοινωνία με την εταιρεία μας) εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής αυτού. Στην περίπτωση αυτή, τα έξοδα επιστροφής και της νέας αποστολής βαρύνουν την εταιρεία μας. 

Στην περίπτωση χτυπημένου προϊόντος ο πελάτης έχει δικαίωμα υπαναχώρησης με επιστροφή χρημάτων ή αντικατάσταση του ελαττωματικού προϊόντος με νέο ή αντικατάσταση του με άλλο μοντέλο της αρεσκείας του σε αντίστοιχη τιμή (για τυχόν διαφορές τιμών είναι απαραίτητη η επικοινωνία με την εταιρεία μας) υπό την προϋπόθεση ότι το προϊόν έχει ελεγχθεί κατά την παραλαβή παρουσία του μεταφορέα (σημειώνεται ότι ο μεταφορέας είναι υποχρεωμένος να παραμείνει κατά τη διαδικασία αποσφράγισης των προϊόντων). Εάν η μεταφορική εταιρεία έχει υπογράψει και παραλάβει ως άρτιο προς μεταφορά το εμπόρευμα αυτό ταξιδεύει με την ευθύνη του μεταφορέα και του πελάτη.  

Στην περίπτωση εσφαλμένης αποστολής προϊόντος, η οποία θα οφείλεται στην εταιρεία μας ή στους προμηθευτές/συνεργάτες μας, ο πελάτης θα έχει δικαίωμα επιστροφής του προϊόντος εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την παραλαβή αυτού. Το προϊόν πρέπει να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση, να μην έχει χρησιμοποιηθεί, η συσκευασία του να είναι άθικτη και να περιλαμβάνει το αρχικό περιεχόμενο. Στην περίπτωση αυτή, τα έξοδα επιστροφής βαρύνουν την εταιρεία.

Στην περίπτωση που έχει δοθεί προκαταβολή για παραγγελία που εμπεριέχει προϊόντα με κατάσταση διαθεσιμότητας "κατόπιν παραγγελίας" δεν θα υπάρχει το δικαίωμα υπαναχώρησης.

Δεν γίνονται δεκτές επιστροφές προϊόντων με κατάσταση διαθεσιμότητας "κατόπιν παραγγελίας".

Δεν γίνονται δεκτές επιστροφές προϊόντων που έχουν τοποθετηθεί ή χρησιμοποιηθεί.

Δεν γίνονται δεκτές επιστροφές επίπλων μπάνιου.